LEVERANTÖR

BESTÄLLARE

OM OSS

Återvinning i den offentliga affären

Upphandlingscenter och Upphandlingsdialog Dalarna samverkar i projektet Återvinning i den offentliga affären. 

 I början av februari drog projektet igång. Syftet är att utveckla både upphandlingsprocessen och upphandlingsdokumenten utifrån ett miljö- och klimatsmart perspektiv, i synnerhet vad gäller återvunnet material.


Annika Varghans, energi- och klimatstrateg, på Länsstyrelsen Dalarna finns på plats hos oss på Upphandlingscenter ca två dagar i veckan för att arbeta med projektet fram till oktober 2020.


Projektet ska stötta upphandlare till att i större utsträckning ställa krav på återvunnet material och att nå större miljömässig hållbarhet i framtida upphandlingar.

Annika kommer under projekttiden att titta på vilka upphandlingar eller produktgrupper det finns mest miljö-potential och hitta sätt att tillsammans jobba med dessa och skärpa kraven.

Projektmål är att ställa krav på återvinning i ca 40 st upphandlingar per år och därmed också spara 4 500 ton koldioxid. Vid projektets slut är målet att det ska finnas rutiner och arbetssätt som ska spridas till alla kommuner i Dalarna.


Här kan du läsa mer och ta del av projektplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphandlingscenter

Besöksadress: Carlavägen 24
Postadress: Ludvika kommun, 771 82 Ludvika
E-post: uhc@ludvika.se Telefon: 0240-860 00