Att lämna anbud

Vår målsättning är att det ska vara enkelt att lämna anbud till oss, därför försöker vi hela tiden förenkla processen för leverantörer som vill lämna anbud. Vi använder oss av elektroniskt anbudsinlämnande via www.e-avrop.comlänk till annan webbplats

Att tänka på vid anbudslämnande


Skapa ett leverantörskonto kostnadsfrittlänk till annan webbplats

Planera ditt anbudsinlämnande

Påbörja arbetet med anbudet i tid! Särskilt om det är första gången du lämnar anbud är det viktigt att ha gott om tid.

Fråga via e-Avrop

Läs igenom underlaget så tidigt som möjligt under annonseringstiden så att eventuella frågetecken kan lösas så snart som möjligt. Använd frågefunktionen i e-Avrop om du undrar över något kring upphandlingen eller underlaget. Var noga med att titta igenom hela underlaget så att ni kan uppfylla alla krav i upphandlingen.

Kolla förfrågningsunderlaget

Tänk på att det annonserade förfrågningsunderlaget kan komma att rättas eller kompletteras under anbudstiden. Det är ditt ansvar som anbudsgivare att kolla upp det. Rättelser och kompletteringar görs i e-Avrop. Om du har anmält dig som prenumerant i systemet sänds uppdateringarna ut automatiskt till din mailadress och du kan hämta ut dem via www.e-avrop.comlänk till annan webbplats.

Kolla ditt anbud

Kontrollera att ditt anbud uppfyller alla ställda krav och att den information som efterfrågas verkligen finns med i anbudssvaret. Undvik att lämna sådan information som inte har efterfrågats.

I det fall anbudsformulär finns med som underlag, använd dem! Var noga med att svara omsorgsfullt och att fylla i samtliga uppgifter.

Inga reservationer

Tänk på att reservationer oftast är helt otillåtna och att anbud som innehåller ändringar, förbehåll eller tillägg till kommunens avtalsvillkor (orent anbud) förmodligen kommer att förkastas enligt LOU.

Lämna anbudet i god tid

Lämna in anbudet elektroniskt via e-Avrop inom uppsatt anbudstid. Ett för sent inkommet anbud kan aldrig hanteras enligt LOU utan förkastas direkt. Observera att vi inte kan ta emot anbud per e-post.

Om du har tekniska problem i samband med anbudsinlämnande, använd supportfunktionen i e-Avrop och skicka ett meddelande för att få hjälp.

Sekretess och offentligt

Inkomna anbud omfattas av absolut sekretess till dess att tilldelningsbeslut har fattats. Därefter behandlas de enligt offentlighetsprincipen.

Om du som anbudsgivare vill sekretessbelägga hela eller delar av ditt anbud ska detta klart framgå, tillsammans med vilka skäl som åberopas samt en beskrivning av vilken skada företaget kan lida i det fall uppgiften röjs.

Observera att det alltid görs en sekretessprövning i enlighet med gällande sekretesslagstiftning innan allmänna handlingar lämnas ut.

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-13

Kontakta oss

Besöksadress: Carlavägen 24
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Länkar

  • SOIlänk till annan webbplats
  • Konkurrensverketlänk till annan webbplats
  • Frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • SKLlänk till annan webbplats

UpphandlingsCenter, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00

SPC3N2.sitevision-cloud.net · 21/10 10:21:39