Organisation

Upphandlingscenter är indelade i tre olika enheter. Två av enheterna ansvarar för upphandling av varor- och tjänster inom sina respektive områden. Enheterna består av upphandlare som är specialiserade inom respektive område/bransch.


Enheten Inköp- och verksamhetsstöd ansvarar i huvudsak för administrativt stöd till verksamheten och hjälper till vid/ansvarar för direktupphandlingar, avtalsuppföljningar m.m


Varje enhet leds av en enhetschef, som i sin tur har stöd av verksamhetschef.

organisation


Enhet Inköps- och Verksamhetsstöd (InVe)

 • Produktionsberedning
 • Administration och arkiv
 • Direktupphandling, DIS-avrop och annonsering
 • Upphandlingssystem/Avtalsdatabas
 • Information

Enhet Samhällsbyggnad och IT (SamIT)

 Områden/kategorier:

 • Bygg anläggning, installation och underhåll
 • Fastighet och inredning
 • Kommunikaton och IT
 • Skydd och säkerhet

Enhet Varor och Tjänster (VoT)

Områden/kategorier:

 • Kost och städ 
 • Ekonomi och försäkring
 • Resor boende och konferens
 • Transport och fordon
 • Personal och kontor
 • Vård och omsorg
 • Utbildning och pedagogik