LEVERANTÖR

BESTÄLLARE

OM OSS

Vision, mål och uppdrag

kompisar

Vision

Upphandlingscenter ska vara en ledande upphandlingsorganisation inom offentlig sektor.

Inriktningsmål

Vår samverkan ska enligt samarbetsavtal och ägardirektiv leda och bidra till att:

 • Upphandling används som ett strategiskt verktyg för att nå våra mål.
 • Vi arbetar genomgående med hög kvalitet.
 • Vi är bäst på regional tillväxt.
 • Vi arbetar ständigt för nya och bättre lösningar för våra beställare.
 • Hållbarhet är för oss självklart och där ligger vi i framkant.
 • Vi sparar pengar åt våra kommuner.

Våra huvuduppgifter

 • Ansvar för att genomföra upphandlingar för samverkande kommuner i nära samråd med dessa.
 • Ansvar för strategi samt affärsmässiga, juridiska och kommersiella krav i upphandlingarna. Tillsammans med de samverkande kommunerna definieras obligatoriska krav och tilldelningskriterier, rangordning/viktning av tilldelningskriterier samt utvärdering av dessa.
 • Rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor. Kvalitetssäkring av de samverkande kommunernas egna upphandlingar.
 • Avtalsuppföljning tillsammans med de samverkande kommunerna.


Upphandlingscenter ansvarar för all upphandling i kommunerna, med undantag av följande områden:

 • Byggentreprenader
 • Direktupphandlingar


Vi kan dessutom erbjuda hjälp med undantagna upphandlingar, helt eller delvis, om vi har de kompetenser och resurser som krävs.

Kontakta oss

Upphandlingscenter

Besöksadress
Carlavägen 24

Telefon
0240-860 00

Öppettider
7:30-12:00, 13:00-16:15

Upphandlingscenter

Besöksadress: Carlavägen 24
Postadress: Ludvika kommun, 771 82 Ludvika
E-post: uhc@ludvika.se Telefon: 0240-860 00